Opettajan kokonaisvaltaisten vuorovaikutustaitojen kehittämisohjelmahanke 2017 - 2019
 
FBCoverSafe_1920x1080kehittamishanke.png
 

Opettajan kokonaisvaltaisten vuorovaikutustaitojen kehittämisohjelma

Pilottihankkeen tavoitteena on kehittää ja tutkia opettajien peruskoulutukseen, perehdyttämisvaiheeseen ja täydennyskoulutukseen soveltuvaa koulutuskokonaisuutta, jonka tavoitteena on tukea opettajien ammatillisten vuorovaikutustaitojen kehittymistä. Koulutus sisältää ammatillisten vuorovaikutustaitojen harjoittelua teatterilähtöisiä, toiminnallisia ja kokemuksellisia menetelmiä käyttäen. Erityistä huomiota kiinnitetään seuraaviin opettajan työn keskeisiin vuorovaikutustilanteisiin:

  1. Luokkahuonevuorovaikutus

  2. Moniammatilliseen yhteistyöhön osallistuminen

  3. Kodin ja koulun yhteistyö

  4. Digitaalinen vuorovaikutus

  5. Kulttuurisesti ja kielellisesti erilaisten lasten ja heidän perheiden kohtaaminen.

Koulutuspilotointi, tulosten analysointi sekä koulutuskokonaisuuden jatkokehittely toteutetaan vuosina 2017 - 2019. Hankkeen tueksi luodaan digitaalinen toimintaympäristö.

Lisätiedot: Dosentti Tapio Toivanen, Helsingin yliopisto, tapio.toivanen (at) helsinki.fi

Tietosuojailmoitus tutkimukseen osallistuvalle:
» Lataa tietosuojailmoitus