Opettajan kokonaisvaltaisten vuorovaikutustaitojen kehittämisohjelmahanke 2017 - 2019
 
3.Opettaja ohjaa.jpg

Tapio Toivanen

Dosentti, Teatteritaiteen tohtori (TeT), kasvatustieteen maisteri, luokanopettaja (KM) ja draamapedagogi (PD). Tapio toimii kehittämishankkeen vastuullisena johtajana ja KEHU-koulutusohjelman pääkouluttajana.

 

 
 
 
Miia_kaasinen.jpg

Miia Kaasinen

Kasvatustieteen maisteri, luokanopettaja (KM) ja draaman aineenopettaja. Miia työskentelee
KEHU-kehittämishankkeessa tutkijana ja
KEHU-koulutusohjelman kouluttajana.

Väitöstutkimuksen työnimi:
”Observointityökalun kehittäminen draamatunnin turvallisen, kunnioittavan ja kannustavan vuorovaikutusilmapiirin havainnointiin”

 
 
 
Anu_pyykko.jpg

Anu Pyykkö

Kasvatustieteen maisteri, luokanopettaja (KM) ja draaman aineenopettaja. Anu työskentelee
KEHU-kehittämishankkeessa tutkijana ja
KEHU-koulutusohjelman kouluttajana.

Väitöstutkimuksn työnimi:
Draamallista toimintaa tukevan oppimisympäristön luominen - Luokanhallinnan observointityökalun kehittäminen draamatunnille

 
 
 
Sirke_seppanen.png

Sirke Seppänen

Filosofian maisteri (FM) kulttuurien tutkimuksen koulutusohjelmasta 1990 (Helsingin yliopisto) ja draaman aineenopettaja. Sirke työskentelee
KEHU-kehittämishankkeessa tutkijana ja
KEHU-koulutusohjelman kouluttajana

Väitöstutkimuksen työnimi:
Vaikutusvuoro - draama ja neurotiede vuorovaikutustaitojen oppimisessa

 
 
 
Vilma.jpg

Vilma Berggren

Vilma on kasvatustieteen kandidaatti ja toimii
KEHU-hankkeessa tutkimusavustajana.

Pro gradu -tutkielman työnimi:
”Kohti sensitiivisempää ja responsiivisempaa opettajuutta - varhaiskasvatuksen opettajaopiskelijoiden kokemuksia teatterilähtöisistä menetelmistä ammatillisten vuorovaikutustaitojen kehittäjänä “

 
 
 
Heli.jpg

Heli Makkonen

Heli on kasvatustieteen kandidaatti ja toimii KEHU-hankkeessa tutkimusavustajana.

Pro gradu -tulkielman työnimi:
Opettajan välittävä vuorovaikutus opettaja-oppilassuhteessa draama- ja yleisopetuksen oppitunneilla

 
 
 
annastiina.jpg

Annastiina Penttilä

Annastiina on kasvatustieteen kandidaatti ja toimii KEHU-hankkeessa tutkimusavustajana.

Pro gradu -tutkielman työnimi:
Millä keinoin opettaja voi kääntää ristiriitatilanteet voitoksi tunnenavigointia hyödyntämällä?

 
 
 
Cia.jpeg

Cia Räty

Cia on kasvatustieteen kandidaatti ja toimii
KEHU-hankkeessa tutkimusavustajana.

Pro gradu -tutkielman työnimi:
”Haastavasti käyttäytyvän oppilaan kohtaaminen luokkahuoneessa.”

 
 
 
Lilli.jpg

Lilli Innanen

Lilli on humanististen tieteiden kandidaatti ja toimii KEHU-hankkeessa tutkimusavustajana.

 
 
 
Erik.jpg

Erik Tonteri

Erik on kasvatustieteen kandidaatti ja toimii
KEHU-hankkeessa tutkimusavustajana.

Pro gradu -tutkielman työnimi:
”Opettajan antama oppimista tukeva palaute ja sen toistuvuus oppitunnilla”

 
 
 
Tutta.jpg

Tutta Tyrsky

Tutta on piakkoin kasvatustieteen kandidaatti ja toimii KEHU-hankkeessa tutkimusavustajana.

Pro gradu -tutkielman työnimi:
”Opettaja psykologisen turvallisuuden edistäjänä”