shutterstock_582745261.jpg

KEHU pilotoi

KEHU pilotoi koulutuskokonaisuuksia myös lukuvuoden 2018-2019 aikana. Espoossa Auroran koulun koko opettajakunta sekä avustajat osallistuvat kurssille, jossa harjoittellaan ja työstetään opettajan ammatillisen vuorovaikutuksen taitoja läpi koko kouluvuoden. Vantaalla taas koulutamme lyhytkurssilla lukioiden opettajakuntaa.

Myös opettajan peruskoulutukseen suunnattuja kurssikokonaisuuksia kehitetään edelleen. Viikin Normaalikoululla toteutetaan syksyn aikana kurssikokonaisuus sekä opetusharjoittelijoille että Normaalikoulun ohjaaville opettajille.

Palaute kurssikokeiluista on ollut hyvää ja rohkaisevaa. On ilo jatkaa tutkimustyötä ja kehittämistä, koska kursseille tuntuu olevan todellista tarvetta.


“Iloitsin siitä, että tällainen kurssi on järjestetty ja toivon, että jokainen tuleva luokanopettajaopiskelija pääsisi hyötymään kurssin annista.” (Opettajaopiskelija)

“Erittäin antoisa ja silmiä avaava kurssi. esim. vallankäyttö kehollisessa viestinnässä muuttui paljon tämän kurssin myötä.” (Luokanopettaja)

Miia Kaasinen
miia@kehuprogram.fi

Mika Suhonen