Tiesitkö...

Depositphotos_101643300_xl-2015.jpg

Tiesitkö, että jos opettaja tervehtii haastavasti käyttäytyviä oppilaita henkilökohtaisesti luokkaan tullessa samalla sanoen jonkin positiivisen huomion, oppilaiden keskittymiskyky ja tavoitteellinen toiminta voivat parantua lähes puolella tuntityöskentelyssä? Näinkin pienillä opettajan toimintatavoilla voidaan vaikuttaa oppilaan haastavan käyttäytymisen ilmenemiseen luokkahuoneessa.

Haastavasti käyttäytyvien oppilaiden kanssa toimimisen keskiöön nousee opettajan halu kohdata erilaiset oppilaat aidosti ja myönteisesti. Pro gradu -tutkielmani tavoitteena on saada selville lisää konkreettisia keinoja, miten toimia haastavasti käyttäytyvien oppilaiden kanssa myönteisesti, oppilasta kunnioittaen ja tukien niin, että haastavaa käyttäytyminen saataisiin hallintaan.

-Cia