Opettajan kokonaisvaltaisten vuorovaikutustaitojen kehittämisohjelmahanke 2017 - 2019
 

Mikä KEHU?

KEHU-hanke

Helsingin yliopiston KEHU-hankkeessa tutkitaan ja kehitetään opettajien kokonaisvaltaisia vuorovaikutustaitoja sekä opettajien kykyä rakentaa ja ylläpitää positiivista oppimisilmapiiriä. Hanke on opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama.

KEHU-ohjelma

KEHU on opettajien perus- ja täydennyskoulutukseen kehitetty koulutuskokonaisuus, jonka tavoitteena on tukea ammatillista vuorovaikutusosaamista. Koulutusohjelmaa voidaan soveltaa myös muiden vuorovaikutusosaamista vaativien ammattien täydennyskoulutuksessa. 
 
 
opejatytto.jpg

Tavoitteemme

Tavoitteenamme on opettajien, opettajaopiskelijoiden ja ohjaavien opettajien näkökulmasta:

·  Lisätä osallistujien tietoisuutta ammatilliseen vuorovaikutukseen liittyvistä ilmiöistä

·  Laajentaa osallistujien kykyä nähdä ja hyödyntää vaihtoehtoisia toimintatapoja erilaisissa opetukseen liittyvissä vuorovaikutustilanteissa

·   Kannustaa osallistujia luomaan positiivista johtajuutta ja positiivista oppimisilmapiiriä, vaikka ammatilliseen vuorovaikutukseen liittyisi ehkä myös kielteisiä tunteita.

·  Lisätä osallistujien esiintymisvarmuutta ja vähentää sosiaalista stressiä opetukseen liittyvissä vuorovaikutustilanteissa.

 

 
 

Tutkitusti toimivaa

 

Tutkimukset osoittavat, että hyvä ja kannustava opettaja – oppija -vuorovaikutus tukee oppilaan oppimista, sosiaalista kehitystä, hyvinvointia ja luovuuden kehittymistä sekä luo kouluviihtyvyyttä. 

Alkuportaat-seurantatutkimuksen (Jyväskylän, Itä-Suomen ja Turun yliopistot) mukaan opettajan ja oppilaan vuorovaikutuksella on enemmän vaikutusta oppimistuloksiin kuin esimerkiksi opetuksen rakenteellisilla tekijöillä, kuten oppimateriaaleilla tai luokkakoolla. 

 

10+

vuotta tutkimusta

KEHU-ohjelman kehitysvaiheessa kirjoitetut kotimaiset ja kansainväliset opettaja – oppilas-vuorovaikutukseen liittyvät tutkimusartikkelit antavat koulutusohjelmalle vankan teoreettisen taustan.

 

15+

vuotta kokemusta aihepiiristä

Tapio Toivanen on kouluttanut vuorovaikutus- ja kouluttajataitoja vuodesta 2003. Koulutuksiin on osallistunut mm. eri alojen opettajia, yritysten ja yhteisöjen henkilökuntaa sekä KELA:n sisäisen koulutuksen kouluttajia ja asiakaspalvelutehtävissä toimivaa henkilökuntaa.

 
 

500+

Opettajaa, opettajankouluttajaa ja koulutuksen asiantuntijaa

Yli 500 opetuksen ammatilaista on jo tutustunut KEHU–ohjelmaan! 
KEHU-koulutusta on esitelty luennoilla, työpajoissa ja konferensseissa sekä Suomessa että ulkomailla. 

 

 

face2.jpg

Seuraa

Seuraamalla meitä somekanavilla saat tietoosi uusimmat kuulumiset hankkeen etenemisestä ja ajankohtaisista tapahtumista.

https://twitter.com/kehuprogram
https://www.facebook.com/kehuprogram.fi
https://www.instagram.com/kehuprogram

 

 


 

Kurssit

KEHU-koulutukset sisältävät ammatillisten vuorovaikutustaitojen harjoittelua teatterilähtöisin, toiminnallisin ja kokemuksellisin menetelmin. Erityistä huomiota kiinnitetään seuraaviin opettajan työn keskeisiin vuorovaikutustilanteisiin:

  • Opettajan ammatillisen vuorovaikutuksen keskeisiä ilmiöitä
  • Positiivinen johtajuus ja intuitiivinen ajattelu opetustilanteissa
  • Ryhmä- ja vuorovaikutusroolien vaikutus opetustilanteissa
  • Haastavat opettaja - oppilas ja opettaja - vanhemmat -vuorovaikutustilanteet

 

lähiopetus

KEHU-koulutuskokonaisuus koostuu toiminnallisista koulutusjaksoista. Toiminnallinen työskentely on teoriasidonnaista eli jokaisessa opetusjaksossa on myös teoriaosuus. 

ryhmän tuki

KEHU-koulutukset ovat ryhmämuotoisia. Ryhmän vertaistuki on tärkeä osa oppimista. Mahdollisuus jakaa sekä koulutukseen että työelämään liittyviä kokemuksia muiden kanssa on osa kursseilla tapahtuvaa henkilökohtaista oppimista. 

Henkilökohtainen oppiminen

Henkilökohtaista oppimista tuetaan myös välitehtävin. Tehtävien avulla osallistujat voivat kokeilla, soveltaa ja reflektoida oppimaansa koulutusjaksojen välillä.  

 

oppimateriaalit

Osallistujat saavat koulutukseen liittyvää luento- ja oheismateriaalia, jotka edesauttavat ja tukevat oppimista.

 

 
Untitled-3.jpg
 

Palautetta

"KEHU-koulutus on hauskaa, tärkeää, innostavaa ja voimaannuttavaa!"

- Ensimmäisen pilottikoulutusjakson  luokanopettajaopiskelijat

 

"Draaman ja teatterin keinot ovat mielekäs tapa tarkastella vuorovaikutusta"

- Opettajien täydennyskouluttaja, KEHU-kurssilainen

 

"Huomasin kurssin annin konkreettisesti työssäni haastavan oppilaan kohtaamisessa; pystyin muuttamaan oppilaan käyttäytymisen suuntaa hyödyntämällä kurssilta saatuja tietoja sekä harjoituksia. Opin ymmärtämään vuorovaikutuksen pienetkin nyanssit ja niillä on ollut todella merkitystä."

- Erityisopettaja, KEHU-kurssilainen

 

"Tällaisesta kurssista hyötyisi koko työyhteisö!"

- Luokanopettaja, KEHU-kurssilainen

 
 

Tule mukaan

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä, niin suunnitellaan juuri Teidän tarpeisiinne sopiva
KEHU-koulutuskokonaisuus!
 tapio@kehuprogram.fi

 

Tietoa hankkeen tekijöistä

Tutustu KEHU-tiimiin. 
Dosentti Tapio Toivanen Helsingin yliopiston kasvatustieteellisestä tiedekunnasta toimii hankkeen vastuullisena johtajana.

Yhteistyökumppanimme

KEHU-hanke on Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama. Se on osa valtakunnallista opettajankoulutuksen kehittämishanketta, joka on yksi hallituksen kärkihankkeista 2017-2019.

tietoa hankkeesta

Kehu-ohjelma on opettajan kokonaisvaltaisten vuorovaikutustaitojen kehittämisohjelma. Lisätietoa hankkeesta päivitetään tälle sivustolle hankkeen edetessä.